මීරිගම කොටදෙනියාව පාරේ හල්පෙ හ…

, , Leave a comment

මීරිගම කොටදෙනියාව පාරේ හල්පෙ හන්දියේ වෙන්දේසි ඉඩමක පර් 15 අංගසම්පූර්න නිවස පුධාන පාරටමීටර් 50ක්
සියළුම පහසුකම් ..
(නඳුන් උයන වෙන්දේසි ඉඩමේ)
ලක්ෂ 95කි..
0714212613
0757312613
නිදන කාමර 3
කෑම කාමරය
සාලය
අමතර මුළුතැන් ගෙය
ගරාජයට වෙනම.සාදා අැත
වැදගත් පරිසරය.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම