මීරිගම කොටදෙනියාව පාර හෙට්ටිමු…

, , Leave a comment

මීරිගම කොටදෙනියාව පාර හෙට්ටිමුල්ල යටිමීය, ප්‍රධාන පාරට මීටර්150 යි. කාමර 3යි, කෑම කාමරයයි , බාත් රූම් එකයි, පර්චස් 22 , ලිං ජලය, රු- ලක්ෂ 75/= යි, 0779215707

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම