මීරිගම කොටදෙනියාව මාර්ගයේ කො…

, , Leave a comment

මීරිගම කොටදෙනියාව
මාර්ගයේ
කොටදෙනියාව පාසල
අසල අගනා බිම් කොටසක් විකිණිමට
පර්චස් 15
සම්පූර්ණ මුදල රු 1,785,000/=
ඉක්මනින් විකිනීමට
0788798199

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම