මීරිගම කොට්ඨාශයෙ කඳන්ගමුව ප්‍…

, , Leave a comment

මීරිගම කොට්ඨාශයෙ කඳන්ගමුව ප්‍රාථමික විදුහලේ දැනට පවතින ප්‍රධාන අඩුපාඩුක් වන දැරියන් භාවිතා කරන කැසිකිලි පද්ධතිය සාදා ගැනීමට ඔබගේ සහයෝගය අපේක්ෂා කරන්නෙමු.

දු ක අංකය 0712346008

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම