මීරිගම කොට⁣දෙනියාව පාරේ නඳුන් …

, , Leave a comment

මීරිගම කොට⁣දෙනියාව පාරේ නඳුන් උයන වෙන්දේසි ඉඬමේ ප්‍රධාන පාරේ සිට මීටර් 50 ක් දුරින්
මීරිගමට කි මී 3කි
අංග සම්පූර්ණ නිවස
ලොකු නිදන කාමර 3කි.
සාළය
වාහන නැවතීමේ ගරාජය
කුස්සිය
වටේ තාප්පය
පංදිචියට සුදුසු පරිසරයක
සියළු පහසුකම් ඇති
0757312613
0714212613
මිල ලක්ෂ 95කි….
අධිවේගී පිවිසුමට කිමී 4කි.
කොළඹ කුරුණෑගල ප්‍රධාන පාරට කි.මී.6කි…

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම