මීරිගම ගණේගොඩ දුම්රිය ස්ථානයට …

, , Leave a comment

මීරිගම ගණේගොඩ දුම්රිය ස්ථානයට මීටර් 200 නුදුරින් යාපලාන ප්‍රදේශයේ පර්චස් පහක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.

විමසීම් – 0712129058
0787880856

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම