මීරිගම ගනේගොඩ station එකට 3km …

, , Leave a comment

මීරිගම ගනේගොඩ station එකට 3km දුරින් හීදිවල ඇති අක්කර 1ක් සමග අංගසම්පූර්න නිවසක් විකිණීමට ඇත. 0767520366

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම