මීරිගම ගිරිඋල්ල අවට සිටින ඔබට …

, , Leave a comment

මීරිගම ගිරිඋල්ල අවට සිටින ඔබට සදහා
#සුදුයකඩ ඇදුම් රැක්
#අලුත් අවුරුද්දට සුදුයකඩ ඇදුම් රැක් එක්ක මිලදී ගන්න .
#අව්වට වැස්සට කිසිදු හානියක් නැත .
#අවශ්‍ය අවස්තාවේදී හකුලා නිවසට ගත හැකිය.
#ජීවිත කාලයටම භාවිතා කල හැකිය.
0767343143

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම