මීරිගම , ගිරිඋල්ල, කුරුණෑගල , …

, , Leave a comment

මීරිගම , ගිරිඋල්ල, කුරුණෑගල , නාරම්මල පැත්තට වෙන්න අක්කර 20ක ඉඩමක් ඉක්මණින් අවශ්‍යයි
අයිතිකරුවන් පමණක් අමතන්න.
🤟🤟

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම