මීරිගම ගුරුගොඩැල්ලේ පිහිටි මෙම…

, , Leave a comment

මීරිගම ගුරුගොඩැල්ලේ පිහිටි මෙම නිවස ඉක්මනින් විකිනීමට හෝ කුලියට දීමට ඇත…(මෙම මස 18න් පසු ) අදිවේගීමාර්ගයට 1km පමණ ,කාමර 3,කෑම කාමරය ,සාලය කුස්සිය bathroom 1…. තාප්ප ගසා CCTV කැමරා සවිකර ඇත ,මීරිගම නගරයට මීටර් 300 පමණ ,මීරිගම නගරයේ ඇති පාසල් සියල්ලටම 1km ඇතුලත, 0772392410

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම