මීරිගම ගුරුගොඩැල්ලේ පිහිටි මෙම…

, , Leave a comment

මීරිගම ගුරුගොඩැල්ලේ පිහිටි මෙම නිවස ඉක්මනින් විකිනීමට හෝ කුලියට දීමට ඇත අදිවේගීමාර්ගයට 1km පමණ, කාමර 3 ,කෑම කාමරය ,කුස්සිය ,සාලය ,bathroom 1, ccTV කැමරා සවිකර ඇත , අදිවේගීමාර්ගයට 1km පමණ , මීරිගම නගරයේ ඇති සියලු පාසල් වලට 1km සීමාව තුළ 0760978146

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම