මීරිගම ගුරුගොඩැල්ලේ පිහිටි මෙම…

, , Leave a comment

මීරිගම ගුරුගොඩැල්ලේ පිහිටි මෙම නිවස කුලියට දීමට ඇත .මීරිගම නගරයට මීටර් 400 පමණ කාමර 3 කෑම කාමරය සාලය කුස්සිය bathroom තාප්ප ගසා CCTV කැමරා සවිකර ඇත .මීරිගම නගරයේ ඇති සියලු පාසල් වලට 1km පමණ 0760978146

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම