මීරිගම ටවුන් එක පැත්තට එන්න හි…

, , Leave a comment

මීරිගම ටවුන් එක පැත්තට එන්න හිතන්නවත් එපා. නාපෙවත්ත හන්දියේ සිට දැවැන්ත වාහන තදබදයක් දැන්.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම