මීරිගම ටවුමට මීටර් 50m දුරින් …

, , Leave a comment

මීරිගම ටවුමට මීටර් 50m දුරින් නිවසක් හා ඉඩමක් විකිණීමට තිබෙ. ව්දෙසගත විමට ඇති බවින් ඉක්මනින් විකිනෙ.0718583484.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම