මීරිගම ට අධිවේගී පිවිසුමක් ලැබ…

, , Leave a comment

මීරිගම ට අධිවේගී පිවිසුමක් ලැබුනට , ප්‍රමානවත් පලල් මාර්ග පද්ධතියක් නැතිකමින් බොහෝ පීඩා විඳින්න සිදුවේද…

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම