මීරිගම ට 1.5km පමණ දුරින් නිවස…

, , Leave a comment

මීරිගම ට 1.5km පමණ දුරින් නිවසක් කුලියට දීමට අැත. විල් වත්ත දුම්රිය පොළට 500m පමණ දුරින්. 0769705295

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම