මීරිගම ඩඩ්ලි සේනානායක විද්‍යාල…

, , Leave a comment

මීරිගම ඩඩ්ලි සේනානායක විද්‍යාලය යුග ගණනාවකට පසුව නැවත ක්‍රිඩාවේ ස්වර්ණමය යුගයකට පරිවර්තනය වෙමින් පාසල තුලින් ජාතික තලයේ ක්‍රිඩක ක්‍රීඩිකාවන් බිහි වෙමින් පවති… ආදී ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ලෙස ක්‍රීඩාවට අත්පොත් තැබූ අපේ පාසලේ ක්‍රිඩාවේ අනාගතය වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීම අපගේ යුතුකමකී…
ආදි ඩඩ්ලි ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකා සමූහයේ වට්සැප් ලින්ක් එක පහතින් ඇත… පාසලේ ආදී ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සියළු දෙනාටම ආරාධනා කර සිටිනවා. වට්සැප් සමූහයට එක්වන්න..
https://chat.whatsapp.com/ELTBIDmPzEbE0JvZ4GMbZT

එන්න අතීතයේ අපි වර්තමානයෙන් අනාගතයට අපේ පාසලේ ක්‍රිඩාව නංවමු…

මීරිගම ඩඩ්ලි සේනානායක විද්‍යාලීය
ආදී ඩඩ්ලි ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකා සමූහය 🔰

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම