මීරිගම ඩී.එස්. සේනානායක ජාතික …

, , Leave a comment

මීරිගම ඩී.එස්. සේනානායක ජාතික පාසලහි සහශ්‍රයේ උසස් පෙළ
(A/L 2000) ආදි සිසු කණ්ඩායම අද දින “මීරිගම අපි” සමග එකතුව මීරිගම මූලික රෝහල් අවැසිකම් සපුරාලමින්,
රු. 92500/- ක් වටිනා Syringe Pump උපකරණයක් සහ හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකය (ETU) සඳහා අවැසි රු. 47000/-ක් වටිනා ශීතකරණයක් මීරිගම මූලික රෝහලහි පරිපාලන අංශය වෙත පරිත්‍යාග කරනු ලැබුවා.වෛද්‍ය මනෝහරන් මහතා සංඛේතාත්මකව එම පරිත්‍යාග භාරගනු ලැබුවා…
දායක වූ… සැමට පින්..🙏
#මීරිගමට_හුස්මක්
#breath_to_mirigama

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම