මීරිගම ඩී.එස්.සේනානායක ජාතික ප…

, , Leave a comment

මීරිගම ඩී.එස්.සේනානායක ජාතික පාසලට පිටුපසින් පර්චස් 17 ක ඉඩමක් විකිණිමට.

• මීරිගම නගරයට මීටර් 800
• දුම්රියපලට සහ ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පලට මීටර් 500
• නිරවුල් ලියකියවිලි
• හදිසි මුදල් අවශ්‍යතාවක් හේතුවෙන් ඉක්මණින් විකිණිමට

වැඩි විස්තර සදහා 078 598 5571 අමතන්න.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම