මීරිගම ඩී.එස්. සේනානායක ජාතික …

, , Leave a comment

මීරිගම ඩී.එස්. සේනානායක ජාතික පාසල බැබළවූ විදුහල්පති හිමි නමකි මක්කානිගොඩ අස්සජී ස්වාමීන් වහන්සේ. ‘මීරිගම අපි’ සමූහය මගින් කරගන යන #මීරිගමට_හුස්මක් සත්කාරක වැඩසටහන වෙනුවෙන් අද උදෑසන උන් වහන්සේ අපවෙත මේ ප රිත්‍යාගය යොමු කර තිබූණා.
බැති බර ස්වාමීන්වහන්ස, ඔබ වහන්සේ අපට අයෝමය ශක්තියක්.
අනේක වාරයක් ස්තුතියි අප මීරිගම රෝහල වෙනුවෙන් කරන්න යන මේ සද් කාර්යයට ඔබවහන්සේගේ දායකත්වය හිමිවීම. එසේම ඔබවහන්සේගේ අවවාද අනුශාසනා අප මහත් බැතියෙන් යුතුව බලාබොරොත්තු වෙනවා.
මීරිගම අපි සහෘද සියලු දෙනාගේ නමස්කාර පූර්වක ගෞරවය පිළිගන්ත්වා….
https://www.facebook.com/groups/mirigamafbapi
#මීරිගමට_හුස්මක්
#Breath_to_Mirigama

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම