මීරිගම දංඕවිට මාර්ගයේ හලුගම අඩ…

, , Leave a comment

මීරිගම දංඕවිට මාර්ගයේ හලුගම අඩක් සෑදු නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. මුලු මුදල ලක්ශ18
0789825307

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම