මීරිගම දං ඕවිට පාරෙ පර්චස් 74ක…

, , Leave a comment

මීරිගම දං ඕවිට පාරෙ පර්චස් 74ක් විකිණීමට ඇත.
මීරිගම නගර සීමාව තුල
නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයට 4Km
මීරිගම නගරයට 2km
මීරිගම Hiway Entries 3.5Km
වගා කටයුතු සහ පදිංචියට ඉතා සුදුසුයි
ජල නළ පහසුකම් සහවිදුලිය ඇත.
ගැනුම්කරුවන් පමණක් අමතන්න.
පර්චස් 1ක් 125000/=
මිල ගණන් සාකච්ඡා කර ගත හැක.
0712008283

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම