මීරිගම දන්ඔවිට පාරේ කිලෝමීටරයක…

, , Leave a comment

මීරිගම දන්ඔවිට පාරේ කිලෝමීටරයක දුරකින් ඇති පර්චස් 9ක ඉඩමක ඉදිවෙමින් පවතින දෙමහල් නිවස නිවාස විකිනීමට ඇත .
නිශ්කලංක පරිසරය ( SARATH :- 072 82 57 444 )
ජල , විදුලිය
පර්චස් 9ක ඉඩම
යට මහල ටඉල් කර ඇත.
ලක්ෂ 62 (මිල ගණන් සාකච්චා කර ගත හැක ) බ්රොකෙර්වරු කතා කරන්න

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම