මීරිගම දන්ඕවිට ප්‍රධාන කාර්පට්…

, , Leave a comment

මීරිගම දන්ඕවිට ප්‍රධාන කාර්පට් පාරේ මීටර් 800 ක් දුරින් ප්‍රධාන පාරට මායිම් පර් 9.25ක ව්‍යාපාරික බිම් කොටස විකිනේ
0714212613
පර්චසය 4,50,000/= බැගින්

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම