මීරිගම දිව්ලපිටිය අවටින් අක්කර…

, , Leave a comment

මීරිගම දිව්ලපිටිය අවටින් අක්කර 1 ක් හෝ 2ක් (අඩි 40 කන්ටේනර් යාහැකි ) මීලදී ගැනීමට සොයමි. තිබෙ නම් දුරකථන අංකය හා මිල/ ප්‍රමාණය දන්වන්න .

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම