මීරිගම දිවුලපිටිය ප්‍රධාන පාරට…

, , Leave a comment

මීරිගම දිවුලපිටිය ප්‍රධාන පාරට මුහුනලා අගනා කඩ කාමර 3ක් බදු දීමට..
දිවුලපිටියට 8km
මීරිගමට 3km
එක් කාමරයක දිග අඩි 10 පලල අඩි 13.
අනෙක් කාමර දිග අඩි 10 පලල අඩි 11/12.
ජල විදුලි පහසුකම් ද සහිතව අඩුම මුදලට අපෙන් 🙂
දැන්ම අමතන්න 0717926675

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම