මීරිගම දිවුලපිටිය ප්‍රධාන පාරට…

, , Leave a comment

මීරිගම දිවුලපිටිය ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා කොස් ඇට දෙනිය( තිසර මල් ශාලාව අසල ) අගනා කඩ කාමරයක් බදු දීමට………

මිරිගමට 3km
කඩ කාමරයේ දිග අඩි 24 ද පළල අඩි 21. (ව :අ :504)
ටයිල් කර ඇත…….
ජල විදුලි සහ වැසිකිළි පහසුකම්………….

විමසන්න…….
071 802 99 68

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම