මීරිගම දිවුලපිටිය 242 ප්‍රධාන…

, , Leave a comment

මීරිගම දිවුලපිටිය 242 ප්‍රධාන බස් පාරට 1km නුදුරින්( ඉඹුලන්වල පාර ) පර් 16 ඉඩමක් විකිණිමට ඇත . ලක්ෂ 18 ගණන කතාකරගත හැක – ගැනුම් කරුවන්පමණක් අමතන්න 0770063172 –

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම