මීරිගම දුම්රිය පොලට ආසන්න, නගර…

, , Leave a comment

මීරිගම දුම්රිය පොලට ආසන්න, නගරයට 350M නුදුරින් කාඹර 2ක් ඇත. රැකියා කරන පුද්ගලයන් සදහා පමනකි. සියලු පහසුකම් සහිතව.
0767009990

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම