මීරිගම දුම්රිය මගී සංගමයේ පණිව…

, , Leave a comment

මීරිගම දුම්රිය මගී සංගමයේ පණිවිඩයකි.

මීරිගම දුම්රිය මගී සංගමය මගින් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සිදුකරන ලද ඉල්ලීමක ප්‍රථිපලයක් ලෙස පහත සදහන් දුම්රිය 2023/11/01 වනදා සිට මීරිගම දුම්රිය ස්ථානයේ නවතා ධාවනය කීරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කටයුතු යොදා ඇත.

1. පෙරවරු 6/15 ට කුරුණෑගල සිට කොළඹ කොටුව දක්වා ධාවනය වන (කැලැකුමාරි) සිඝ්‍රගාමි දුම්රිය (මීරීගමින් පිටත්විම පෙරවරු 7/17)

මෙම කාර්ය ඉටුකර ගැනීම සදහා මීරිගම දුම්රිය මගී සංගමයේ සභාපති නිමල් මහතා ඇතුලු සාමාජිකයන් දැරු උත්සහය සදහා මීරිගම හාපිටිගම ගුරු විද්‍යාලයේ පීඨාධිපතිතුමිය, මීරිගම දුම්රිය ස්ථානාධිපතිතුමා නොමසුරු සහහෝගය ලබාදෙන ලදී.

මීට අමතරව 2023/10/21 දින සිට පහත සදහන් දුම්රිය ගමන් වාර මිරිගම දුම්රිය ස්තානයේ නවතා ධාවනය කීරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු යොදා ඇත.

1. පස්වරු 3/55 කොළඹ කොටුව සිට අනුරාධපුර සහ තලෙයිමන්නාරම සීඝ්‍රගාමි දුම්රිය (මීරීගමින් පස්වරු 4/55)

2. පෙරවරු 4/25 තලෙයිමන්නාරම සහ අනුරාධපුර සිට කොළඹ කොටුව සීඝ්‍රගාමි දුම්රිය (මීරීගමට පෙරවරු 9/50)

මීරීගම දුම්රිය මගී සංගමය වෙත ඉදිරියේදී ඔබලාගේ සහහෝගය ලබාදෙන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින්නෙමු

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම