මීරිගම දෙල්වල අඩක් නිම කල නිවස…

, , Leave a comment

මීරිගම දෙල්වල අඩක් නිම කල නිවසක් විකිණීමට ඇත. ලෝලුවාගොඩ අයෝජන කලාපයට ආසන්නව. විදුලිය , ජලය ඇත ..
📞 දුරකථන 0742817257

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම