මීරිගම නගරයට අඩුපාඩුවක්ව තිබූ …

, , Leave a comment

මීරිගම නගරයට අඩුපාඩුවක්ව තිබූ පාසැල අසළ බස් නැවතුම්පළ MSC සමිතියේ අනුග්‍රහයෙන් නිම කිරීමට අපට හැකිවිය. මේ සදහා මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන වෙනුවෙන් අප සංවිධානය කළ “ධම්මික බංඩාර ගී ප්‍රසංගය” සදහා තම සහයෝගය ලබා දුන් සැමටත් , මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරී මහත්වරුන්ටත්, මීරිගම පොලීසියේ නිලධාරී මහත්වරුන්ටත්, මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ නිලධාරී මහත්වරුන්ටත්, නන් අයුරින් අපට සහයෝගය ලබා දුන් ඔබසැමටත් MSC සමිතියේ ප්‍රනාමය මෙසේ පුදකර සිටිමු.. 🙏🙏

අපේ ශක්ති ප්‍රමානයෙන් අපි අපේ යුතුකම ඉටු කළෙමු.
මෙවැනි සමාජ සත්කාර කෙරෙහි මීරිගම වෙනුවෙන් යමක් කළ හැකි නිහඩ යෝධයින්ගේ අවධානය යොමුවේවා….!!

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම