මීරිගම නගරයට අදාලව පිරව්හල් 5 …

, , Leave a comment

මීරිගම නගරයට අදාලව පිරව්හල් 5 තිබුනද , හතර වටේම පිරව්ම් හල් මගින් තෙල් බෙදෙද්දි මෙහි පිරව්හල් එකක් හෝ දෙකක් මගින් පමනක් මෙම දිනවල Petrol ලබාදීම නගරයට ප්‍රමාණවත් නොවේ..

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම