මීරිගම නගරයට ආසන්නයෙන් වෙල්යා…

, , Leave a comment

මීරිගම නගරයට ආසන්නයෙන් වෙල්යායකට මුහුණලා නිස්කලංක වටපිටාවක් සහිත් පදිංචියට ඉතාමත් යෝග්‍ය පර්චස් 15ක ඉඩම් කොටසක් ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත.
01) මීරිගම නගරයට 6km
02) නුවර – කොළඹ ප්‍රධාන පාරට 2 km
04) මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ වේවැල්දෙනියේ පිහිටා ඇත.
05) විදුලිය, නල ජලය,දුරකතන රැහැන් සියලු යටිතල පහසුකම් වලින් සමන්විතය.
06) නිරවුල් හා අංග සම්පූර්ණ ලියකියවිලි ( අනුර දේපල වෙලදාම් ආයතනයෙන් මිලදීගත් ඉඩමකි)
07) පර්චස් 15ම ලක්ෂ 27කි.
මිල ගනන් හා අනෙකුත් විස්තර සදහා අමතන්න 0768012147 ( අයිතිකරු )

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම