මීරිගම නගරයට ආසන්නව පචස් 15 ක …

, , Leave a comment

මීරිගම නගරයට ආසන්නව පචස් 15 ක ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිනීමට ඇත. පචස් එකක් ලක්ෂ 2 යි.මිල ගනන් සාකච්ඡා කරගත හැක .
0771301250

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම