මීරිගම නගරයට ආසන්නව මුගුරුගම්ප…

, , Leave a comment

මීරිගම නගරයට ආසන්නව මුගුරුගම්පල පචස් 15 ක ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිනීමට ඇත ..මීරිගම නගරයට මීටර් 500 යි..පචස් එකක් ලක්ෂ 2.25 යි..මිල ගනන් සාකච්ඡා කරගත හැක 0772190730 – 0771301250

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම