මීරිගම නගරයට 2.5km දුරින් නාල්…

, , Leave a comment

මීරිගම නගරයට 2.5km දුරින් නාල්ල පාරෙ කහදව, අඩක් නිමකල නිවස ඉතාමත් ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත. පර්චස් 20. සින්නක්කර ඔප්පු. ප්‍රධාන බස් පාරට 100m. අතුරු පාරට මුහුනලා. ළිඳක් කපා ඇත. මුදල් හදිස්සියක් මත ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත. අමතන්න 0767520366

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම