මීරිගම නගරයට 300m දුරින් 20.5p…

, , Leave a comment

මීරිගම නගරයට 300m දුරින් 20.5p ඉඩමක් විකිණීමට, කොන්කිර්ට් මාර්ග, තෙකලා විදුලිය, නල ජලය call0772858860

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම