මීරිගම නගරයට 400m දුරින් මීරිග…

, , Leave a comment

මීරිගම නගරයට 400m දුරින් මීරිගම දන්ඕවිට පාරේ පිහිටි පර්චස් 10 ඉඩම ඉක්මනින් විකිණීමට.

කුඩා නිවසක්, කඩකාමර දෙකක් සහිතයි.
(0770 499 303)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම