මීරිගම නගරයට 4km කාමර4 පර්චස් …

, , Leave a comment

මීරිගම නගරයට 4km
කාමර4
පර්චස් 15
ජල , විදුලිය පහසුකම්
ඉක්මනින් විකිණීමට
ඉතා ආරක්ශිත වටපිටාව

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න.
මිල ලක්ශ 35

0752047260

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම