මීරිගම නගරයට 4km වරකාපොල නගරයට…

, , Leave a comment

මීරිගම නගරයට 4km
වරකාපොල නගරයට 6km
අඹෙපුස්ස දුම්රිය ස්ඨානයට 3km
සිංහ රෙඡිමේන්තුවට 4km
මීරිගම අදිවේගි පිවිසුමට4km
*නල ඡලය
*විදුලිය
* නිවස සහ ඉඩම ඉක්මනින් විකිනීමට ඇත.
Perch 40🏡🏡
0763316106

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම