මීරිගම නගරයනේ වටිනා ඉඩමක් සින්…

, , Leave a comment

මීරිගම නගරයනේ වටිනා ඉඩමක් සින්නක්කර ඔප්පු පර්චස් 30, නගරයට, පාසැලට, රජයේ කාර්යාල වලට, දුම්රිය පලට දුර මීටර් 200
වැඩි විස්තර සදහා – 077 312 0682

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම