මීරිගම නගරයෙන්ම හිතාගන්න බැරි …

, , Leave a comment

මීරිගම නගරයෙන්ම හිතාගන්න බැරි මිලකට දෙමහල් ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල සහිත පර්.10 ක ඉඩම. 1,350,0000 /= දුරකතන 0703637370

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම