මීරිගම නගරයෙන් නියම ආයෝජනයක්…..

, , Leave a comment

මීරිගම නගරයෙන් නියම ආයෝජනයක්..පර් 6ක ඉඩ පහසුකම් ඇති සින්නක්කර නිරවුල් ඔප්පු සහිත මෙම කඩ කාමරය විකිණීමට…ඡායාරූප වල පෙනෙ⁣න පරිදි තාප්පය ඇති මායිමට ලොකු කර ගත හැක…
0757312613
0714212613

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම