මීරිගම නගරයෙන් වටිනා ඉඩමක් සි…

, , Leave a comment

මීරිගම නගරයෙන් වටිනා ඉඩමක්
සින්නක්කර ඔප්පු
නිරවුල් භුක්තිය
පර්චස් 30
බැංකු ණය ලබා ගැනීමට හැකිය ..
අමතන්න – :
071 856 8358
077 312 0682

මීරිගම නගරයට හා ප්‍රධාන පාසල් වලට දුම්රිය ස්ථානයට රජයේ කාර්යාල වලට විනාඩි 2 ළඟාවීමේ හැකියාව …
නගරයේ සිට ඉඩමට දුර 100 m.
ඉඩමට ළඟාවීමට පුළුල් මාර්ග …
ජලය විදුලිය දැනටමත් ලබා ගෙන ඇති අතර කුඩා නිවසක් සහ පොල් ,කොස් ගස් ,ඇතුළත්ය …
මුදල සාකච්චා කරගත හැක

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම