මීරිගම නගරයෙ බදු දිමට තිබෙන කඩ…

, , Leave a comment

මීරිගම නගරයෙ බදු දිමට තිබෙන කඩ කාමරයක් අවශ්‍යයි,(උඩ තට්ටුවක් විය යුතුයි, වොශ් රැම් එකක් තියෙන එකක්) ස්තුතියි

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම