මීරිගම නගරයේ ඉදිරි සංවර්ධනය වෙ…

, , Leave a comment

මීරිගම නගරයේ ඉදිරි සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ජනතා නියෝජිතය්න් ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද? මේ දිනවල
සිදුවන සංවර්ධන වැඩසටහන් මොනවාද?

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම