මීරිගම නගරයේ පහල ඉන්ධන පිරවුම්…

, , Leave a comment

මීරිගම නගරයේ පහල ඉන්ධන පිරවුම් හල ඉදිරිපිට සියලු පහසුකම් සමගින් කඩ කාමරයක් කුලියට දීමට ඇත​.
0760814869

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම