මීරිගම නගරයේ සිට 800m දුරින් අ…

, , Leave a comment

මීරිගම නගරයේ සිට 800m දුරින් අගනා ඉඩම සමග නව නිවසක් විකිනීමට ඇත.මීරිගම අදිවේගී පිවිසුමට 800m,රෝහල සහ විල්වත්ත station එකට 200m දුරින් සියලු පහසුකම් සහිතය.කාමර 3ක් සහිත පහත මහල අංග සම්පූර්නව වැඩ අවසන් කර ඇත..
විමසන්න 0772621454

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම