මීරිගම නගරයේ සිිට 1km දුරින් ද…

, , Leave a comment

මීරිගම නගරයේ සිිට 1km දුරින් දන්ඕවිට පාරේ පැරණි නිවස සහිත පර්චර්ස් 38ක් විකිණිමට ඇත. 070-2065781

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම